VỀ BÌNH THUẬN

Lịch sử hình thành

Đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên

Phan Thiết Xưa

Tìm hiểu về con người ,cuộc sống , phong cảnh của Phan Thiết ở những năm tháng xa xưa qua album ảnh

Văn hóa Bình Thuận

Bình Thuận có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, nhất là văn hoá Chăm pa với nhóm di tích tháp Chàm

AUTHENTIC EXPERIENCES SHARED BY OUR GUESTS

*Tag #mekongadventure.vn or #mekongadventure in your photos to be featured on our website and Instagram account !

Cuộc sống là hưởng thụ